Ojee, Cezar is ziek...

Beste ouders

Ojee, Cezar was ziek… Hij had een verkoudheid.

We hebben de kleine pijntjes besproken waarbij de verschillende lichaamsdelen aan bod kwamen. Vervolgens hebben we specifiek gewerkt rond de dokter waarbij we onder andere de dokterstas hebben waargenomen.

De kleuters leerden stapsgewijs hun neus snuiten en hun handen wassen. We maakten een vitaminedrankje, versierden een zakdoekendoos en experimenteerden met spuitjes in water.

Daarnaast was er een ontdekbak met verschillende zakdoeken en speelden we wiskundige en talige spelletjes.

Het verhaal ‘Nellie & Cezar: Ziek’ werd verteld. We zongen het lied ‘Ziek van minidisco DD Company’ en leerden het volgende versje: Hatsjie, hatsjie, ik nies en mijn neus is heel vies. Even wachten… Zakdoek… snuiten… alle snottebellen buiten.

Gelukkig is Cezar nu terug genezen.

Met vriendelijke groeten
Juf Morgane