De dokter op bezoek

Jules heeft hoge koorts en we belden dokter Bernard Pilet, papa van Georges