Inschrijven

Wenst U Uw zoon of dochter in te schrijven voor het huidige schooljaar?
Neem dan contact op met het secretariaat op 056 96 98 87 om verder af te spreken. 

Wenst U Uw zoon of dochter in te schrijven voor het volgende schooljaar 2021-2022?
Raadpleeg de website www.naarschoolinkortrijk.be voor alle informatie. De aanmeldingsperiode is reeds verstreken.  Ouders die een ticket hebben, werden hiervan op de hoogte gebracht.

De vrije inschrijvingen starten op 25 mei 2021 om 8u00 via deze link: klik hier. U wordt nadien door de school ingelicht of de inschrijving gerealiseerd kan worden.  

Aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2021-2022 op 16/06/2021:

 °2019  0
 °2018  2
 °2017  0
 °2016  0
 leerjaar 1  10
 leerjaar 2  0
 leerjaar 3  13
 leerjaar 4  6
 leerjaar 5  7
 leerjaar 6  0

Reglement

Bekijk hier het reglement en het pedagogisch project van onze school.

Algemene info

De belangrijkste informatie vindt u in onze infobrochure: klik hier

Naast degelijk onderwijs vinden wij een goede opvoeding belangrijk.

Heel regelmatig nemen we dan ook deel aan allerlei activiteiten :

- N.S.V.O.-sportcompetities.
- bosklassen.
- bezoek aan de schouwburg.
- bezoek aan de kinderboerderij.
- bezoek aan musea.

Hierdoor willen wij de spontane contacten bevorderen en de goede geest in onze school levendig houden.

Wenst u nog meer informatie ?

Contacteer gerust de directeur van de school: 0476 34 66 00

Dagindeling

De schoolpoort gaat open om 8u en 's middags om 12u50.
De lessen beginnen om 8u30 en om 13u15.
De lessen eindigen om 11u35 en om 16u.

Op woensdag eindigen de lessen op 11u35.
Op vrijdag eindigen ze om 15u.

Natuurlijk is er tussendoor wat ontspanning voorzien.
Om 10u10 en om 14u55 pauzeren de kinderen tijdens het speelkwartiertje.

Om veiligheidsredenen vragen we vriendelijk doch uitdrukkelijk aan de ouders om hun kinderen slechts tot aan de schoolpoort te begeleiden.

Voor elke afwezigheid die men vooraf kan voorzien, moet schriftelijk toelating gevraagd worden aan de directeur.

Onvoorziene afwezigheden worden zo spoedig mogelijk aan de leerkracht of de directeur gemeld.

Maaltijden

Wie op school wenst te eten, kan terecht in de refter. De peuters tot aan de tweede kleuters eten in de kleuterrefter. Vanaf het derde kleuter tot het zesde leerjaar nuttigen de kinderen hun maaltijd in de refter van het lager. Na het middagmaal kunnen de kinderen, onder toezicht, spelen op de speelplaats.

Men kan kiezen uit drie maaltijdformules:

- warme maaltijd
· kleuter: € 3,30
· 1ste en 2de lj: € 3,50
· 3de-6de lj: € 3,80
(soep, hoofdschotel, dessert (op vrijdag), drank)

- soep bij eigen lunch
· kleuter: € 1,55
· lager : € 1,80

- eigen lunch
· kleuter en lager: € 1,30

De ouders ontvangen maandelijks een factuur voor de maaltijden van de voorbije maand.

Wie naar huis gaat eten, wordt vanaf12u50 toegelaten op de speelplaats (de kinderen zijn pas vanaf dit uur verzekerd). Gelieve uw kind dus niet vroeger naar school te sturen. Ze moeten immers wachten op het voetpad, wat niet altijd veilig is voor uw kind!

Buiten de school

Voor en na de schooluren

  • Opvang

Iedere schooldag wordt voor- en naschoolse opvang georganiseerd op volgende tijdstippen :

- elke morgen vanaf 7 uur.
- na de lessen van 16uur15 tot 18uur30.
- elke woensdagnamiddag van 11uur40 tot 18uur30. (middagmaal mogelijk). Daarvoor dient contact opgenomen te worden met de kinderopvang van het H. Hart. (056/25 64 24)

  • Studie

De leerlingen van het tweede en derde leerjaar kunnen op maandag, dinsdag en donderdag van 16 uur 15 tot 16 uur 45 onder begeleiding avondstudie volgen. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen avondstudie volgen van 16 uur 15 tot 16 uur 45 of tot 17 uur 15. 

Ouderraad

Als school vinden wij een nauwe band met alle ouders heel belangrijk en wij stellen dan ook alles in het werk om dit vooropgestelde doel te bereiken. 

Als ouder kan u lid worden van de ouderraad. Deze groep ouders participeert in het schoolbeleid door het organiseren van geregelde werkvergaderingen waar onderwijs- en opvoedingsproblemen worden besproken en uitgewerkt.

Na elke ouderraadvergadering krijgt u een nieuwsbrief met verslag en nieuwtjes van de school.