Inschrijven

Volgend schooljaar 2023-2024

Wens je jouw zoon of dochter in te schrijven voor volgend schooljaar?
Vanaf 23 mei kan je zonder ticket jouw kind inschrijven. Gelieve een afspraak te maken: klik hier.

Aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2023-2024 op 20/06/2023:

 °2021  2
 °2020  6
 °2019  0
 °2018  0
 leerjaar 1  15
 leerjaar 2  0
 leerjaar 3  7
 leerjaar 4  8
 leerjaar 5  14
 leerjaar 6  8

Algemene info

De belangrijkste informatie vindt u in onze infobrochure: klik hier

Bij vragen kan je steeds terecht op het secretariaat.
Je kan ons bellen op het nummer 056 96 98 87 of een mailtje sturen naar administratie.noord@sabko.be of directeur.noord@sabko.be.

Ouderraad

Als school vinden wij een nauwe band met alle ouders heel belangrijk en wij stellen dan ook alles in het werk om dit vooropgestelde doel te bereiken. 

Als ouder kan u lid worden van de ouderraad. Deze groep ouders participeert in het schoolbeleid door het organiseren van geregelde werkvergaderingen waar onderwijs- en opvoedingsproblemen worden besproken en uitgewerkt.

Na elke ouderraadvergadering krijgt u een nieuwsbrief met verslag en nieuwtjes van de school. 

Schoolreglement

Je kan het schoolreglement en pedagogisch project raadplegen via deze link: klik hier.