Inschrijven

Huidig schooljaar 2021-2022

Wens je jouw zoon of dochter in te schrijven voor het huidige schooljaar?
Je kan via deze link registreren voor inschrijving: klik hier. U wordt nadien door de school ingelicht of de inschrijving gerealiseerd kan worden.  

Aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2021-2022 op 08/03/2022:

 °2019  0
 °2018  1
 °2017  0
 °2016  0
 leerjaar 1  3
 leerjaar 2  5
 leerjaar 3  10
 leerjaar 4  6
 leerjaar 5  9
 leerjaar 6  3

Volgend schooljaar 2022-2023

Voor alle informatie kan u terecht op www.naarschoolinkortrijk.be.

Op dit moment loopt de inschrijvingsperiode voor ouders met een ticket. Je kan een afspraak maken via 056 96 98 87 of per mail naar delfien.vanbiervliet@sabko.be. 

Vanaf maandag 30/05/2022 om 8u starten de vrije inschrijvingen.
Via deze link kan u het registratieformulier invullen: KLIK HIER.

Algemene info

De belangrijkste informatie vindt u in onze infobrochure: klik hier

Dagindeling

De schoolpoort gaat open om 8u10 en 's middags om 12u50.
De lessen beginnen om 8u40 en om 13u05.
De lessen eindigen om 11u50 en om 15u50.

Op woensdag eindigen de lessen op 11u50.
Op vrijdag eindigen ze om 15u.

Natuurlijk is er tussendoor wat ontspanning voorzien.
Om 10u20 en om 14u45 pauzeren de kinderen tijdens het speelkwartiertje.

Maaltijden

Wie op school wenst te eten, kan terecht in de refter. De peuters tot aan de tweede kleuters eten in de kleuterrefter. Vanaf het derde kleuter tot het zesde leerjaar nuttigen de kinderen hun maaltijd in de refter van het lager. Na het middagmaal kunnen de kinderen, onder toezicht, spelen op de speelplaats.

Men kan kiezen uit drie maaltijdformules - bijdrage voor de middagopvang is inbegrepen in de prijzen (per kalender jaar ontvang je hiervoor een fiscaal attest):

- warme maaltijd
· kleuter: € 4,85
· lager: € 5,00
(soep, hoofdschotel, water)

- soep bij eigen lunch
· kleuter: € 2,40
· lager : € 2,50

- eigen lunch (+ water)
· kleuter en lager: € 2,10

De ouders ontvangen maandelijks een factuur voor de maaltijden van de voorbije maand.

Wie naar huis gaat eten, wordt vanaf 12u50 toegelaten op de speelplaats (de kinderen zijn pas vanaf dit uur verzekerd). Gelieve uw kind dus niet vroeger naar school te sturen. Ze moeten immers wachten op het voetpad, wat niet altijd veilig is voor uw kind!

Buiten de school

Voor en na de schooluren

  • Opvang

Iedere schooldag wordt voor- en naschoolse opvang georganiseerd op volgende tijdstippen :

- elke morgen vanaf 7u.
- na de lessen van 16u10 tot 18u30.
- elke woensdagnamiddag van 11u50 tot 18u30. (middagmaal mogelijk). Daarvoor dient contact opgenomen te worden met de kinderopvang van het H. Hart. (056/25 64 24)

  • Studie

De leerlingen van het tweede en derde leerjaar kunnen op maandag, dinsdag en donderdag van 16u10 tot 16u40 onder begeleiding avondstudie volgen. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen avondstudie volgen van 16u10 tot 16u40 of tot 17u10.

Ouderraad

Als school vinden wij een nauwe band met alle ouders heel belangrijk en wij stellen dan ook alles in het werk om dit vooropgestelde doel te bereiken. 

Als ouder kan u lid worden van de ouderraad. Deze groep ouders participeert in het schoolbeleid door het organiseren van geregelde werkvergaderingen waar onderwijs- en opvoedingsproblemen worden besproken en uitgewerkt.

Na elke ouderraadvergadering krijgt u een nieuwsbrief met verslag en nieuwtjes van de school.