Inschrijven

Huidig schooljaar 2022-2023

Wens je jouw zoon of dochter in te schrijven voor het huidige schooljaar?
Je kan via deze link registreren voor inschrijving: klik hier. U wordt nadien door de school ingelicht of de inschrijving gerealiseerd kan worden.  

Aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2022-2023 op 28/11/2022:

 °2020  14
 °2019  0
 °2018  0
 °2017  0
 leerjaar 1  0
 leerjaar 2  9
 leerjaar 3  7
 leerjaar 4  12
 leerjaar 5  7 
 leerjaar 6  13

Volgend schooljaar 2023-2024

Voor alle informatie kan u terecht op www.naarschoolinkortrijk.be.

Is je kind geboren in 2021 én is er al een broer of zus op school?
Je kan inschrijven tussen 23/01 en 10/02. 

Is je kind geboren in 2021 én is er geen broer of zus op school?
Meld je kind aan via naarschoolinkortrijk.be tussen 28/02 om 9u en 21/03 om 23u.

Is je kind niet geboren in 2021 maar wilt toch naar een andere school?
Meld je kind aan via naarschoolinkortrijk.be tussen 28/02 om 9u en 21/03 om 23u.

Algemene info

De belangrijkste informatie vindt u in onze infobrochure: klik hier

Bij vragen kan je steeds terecht op het secretariaat.
Je kan ons bellen op het nummer 056 96 98 87 of een mailtje sturen naar administratie.noord@sabko.be of directeur.noord@sabko.be.

Ouderraad

Als school vinden wij een nauwe band met alle ouders heel belangrijk en wij stellen dan ook alles in het werk om dit vooropgestelde doel te bereiken. 

Als ouder kan u lid worden van de ouderraad. Deze groep ouders participeert in het schoolbeleid door het organiseren van geregelde werkvergaderingen waar onderwijs- en opvoedingsproblemen worden besproken en uitgewerkt.

Na elke ouderraadvergadering krijgt u een nieuwsbrief met verslag en nieuwtjes van de school. 

Schoolreglement

Je kan het schoolreglement en pedagogisch project raadplegen via deze link: klik hier.