Inschrijven

Huidig schooljaar 2022-2023

Wens je jouw zoon of dochter in te schrijven voor het huidige schooljaar?
Je kan via deze link registreren voor inschrijving: klik hier. U wordt nadien door de school ingelicht of de inschrijving gerealiseerd kan worden.  

Aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2022-2023 op 28/11/2022:

 °2020  16
 °2019  0
 °2018  0
 °2017  0
 leerjaar 1  0
 leerjaar 2  9
 leerjaar 3  10
 leerjaar 4  13
 leerjaar 5  7 
 leerjaar 6  12

Volgend schooljaar 2023-2024

Voor alle informatie kan u terecht op www.naarschoolinkortrijk.be.

Je kan nog niet inschrijven voor het schooljaar 2023-2024.
Binnenkort vind je hier de nodige informatie. 

Algemene info

De belangrijkste informatie vindt u in onze infobrochure: klik hier

Dagindeling

De schoolpoort gaat open om 8u10 en 's middags om 12u50.
De lessen beginnen om 8u40 en om 13u05.
De lessen eindigen om 11u50 en om 15u50.

Op woensdag eindigen de lessen om 11u50.
Op vrijdag eindigen ze om 15u.

Natuurlijk is er tussendoor wat ontspanning voorzien.
Om 10u20 en om 14u45 pauzeren de kinderen tijdens het speelkwartiertje.

Maaltijden

Er kan op school gegeten worden voor wie dat wenst. Onze school biedt warme maaltijden aan. Elk kind kan ook een eigen lunch met of zonder soep eten. 

Betaling van de warme maaltijd en/of middagopvang gebeurt via de maandelijkse factuur. 
Je ontvangt een fiscaal attest voor de betaalde middagopvang. 

Avondrijen

's Avonds na school of op woensdagmiddag kunnen kinderen vanaf het 3e kleuter met de rij naar huis. Je hebt de keuze uit één van onderstaande rijen:

- rij Park (tot aan restaurant Waaihof en oversteken Graaf de Smet de Naeyerlaan)
- rij Markt (tot Leiestraat bakkerij Hoornaert)
- rij St.-Maarten (tot aan het oud-ziekenhuis en oversteken)
- rij Noordstraat (tot aan de Menenpoort en oversteken)
- rij Samenkomst (tot aan het kruispunt van de Brugsesteenweg met de Roterijstraat en de Watermolenstraat)

Opvang en studie

  • Opvang

Iedere schooldag wordt voor- en naschoolse opvang georganiseerd op volgende tijdstippen :

- elke morgen vanaf 7u.
- na de lessen van 16u10 tot 18u30.
- elke woensdagnamiddag van 11u50 tot 18u30. (middagmaal mogelijk). Daarvoor dient contact opgenomen te worden met de kinderopvang van het H. Hart. (056/25 64 24)

  • Studie

De leerlingen van het tweede en derde leerjaar kunnen op maandag, dinsdag en donderdag van 16u10 tot 16u40 onder begeleiding avondstudie volgen. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen avondstudie volgen van 16u10 tot 16u40 of tot 17u10.

Ouderraad

Als school vinden wij een nauwe band met alle ouders heel belangrijk en wij stellen dan ook alles in het werk om dit vooropgestelde doel te bereiken. 

Als ouder kan u lid worden van de ouderraad. Deze groep ouders participeert in het schoolbeleid door het organiseren van geregelde werkvergaderingen waar onderwijs- en opvoedingsproblemen worden besproken en uitgewerkt.

Na elke ouderraadvergadering krijgt u een nieuwsbrief met verslag en nieuwtjes van de school. 

Schoolreglement

Je kan het schoolreglement en pedagogisch project raadplegen via deze link: klik hier.