Inschrijvingsprocedure

Door de coronacrisis kan je je kind niet inschrijven op school.
Inschrijven op onze school doe je digitaal met dit formulier: klik hier 
Opgelet!! Indien u meerdere kinderen wenst in te schrijven, dient u het formulier meerdere keren in te vullen: 1 formulier per kind.

Je kan inschrijven vanaf maandag 15 juni 2020 om 8u

Lukt het niet om een onlineformulier op de computer in te vullen? 

Bel 056 96 98 87, we vullen samen met jou het inschrijvingsformulier in. 

 

Opgelet! Vrije inschrijvingen gebeuren chronologisch. Wie eerst inschrijft wordt het hoogst gerangschikt. 

Wacht dus niet om je kind in te schrijven. 

Als alle plaatsen ingenomen zijn, komt je kind op de wachtlijst. 

Reglement

Bekijk hier het reglement en het pedagogisch project van onze school.

Algemene info

De belangrijkste informatie vindt u in onze infobrochure: klik hier

Naast degelijk onderwijs vinden wij een goede opvoeding belangrijk.

Heel regelmatig nemen we dan ook deel aan allerlei activiteiten :

- N.S.V.O.-sportcompetities.
- zeeklassen.
- bezoek aan de schouwburg.
- bezoek aan de kinderboerderij.
- bezoek aan musea.

Hierdoor willen wij de spontane contacten bevorderen en de goede geest in onze school levendig houden.

Wenst u nog meer informatie ?

Contacteer gerust de directeur van de school: 0476 34 66 00

Dagindeling

De schoolpoort gaat open om 8 uur en om 12 uur 50.
De lessen beginnen om 8 uur 30 en om 13 uur 15.
De lessen eindigen om 11 uur 35 en om 16 uur.

Op woensdag eindigen de lessen op 11 uur 35.
Op vrijdag eindigen ze om 15 uur.

Natuurlijk is er tussendoor wat ontspanning voorzien.
Om 10 uur 10 en om 14 uur 55 pauzeren de kinderen tijdens het speelkwartiertje.

Om veiligheidsredenen vragen we vriendelijk doch uitdrukkelijk aan de ouders om hun kinderen slechts tot aan de schoolpoort te begeleiden.

Voor elke afwezigheid die men vooraf kan voorzien, moet schriftelijk toelating gevraagd worden aan de directeur.

Onvoorziene afwezigheden worden zo spoedig mogelijk aan de leerkracht of de directeur gemeld.

Maaltijden

Wie op school wenst te eten, kan terecht in de refter. De peuters tot aan de tweede kleuters eten in de kleuterrefter. Vanaf het derde kleuter tot het zesde leerjaar nuttigen de kinderen hun maaltijd in de refter van het lager. Na het middagmaal kunnen de kinderen, onder toezicht, spelen op de speelplaats.

Men kan kiezen uit drie maaltijdformules:

- warme maaltijd
· kleuter: € 3,30
· 1ste en 2de lj: € 3,50
· 3de-6de lj: € 3,80
(soep, hoofdschotel, dessert (op vrijdag), drank)

- soep bij eigen lunch
· kleuter: € 1,55
· lager : € 1,80

- eigen lunch
· kleuter en lager: € 1,30

Sinds mei 2020 zijn er geen bonnetjes meer te koop, maar ontvangen de ouders via de kinderen een factuur voor het aantal warme/lunch/soepmaaltijden per maand. 

Wie naar huis gaat eten, wordt om 12u50 toegelaten op de speelplaats (de kinderen zijn pas vanaf dit uur verzekerd). Gelieve uw kind dus niet vroeger naar school te sturen. Ze moeten immers wachten op het voetpad wat niet veilig is voor uw kind!

Buiten de school

Voor en na de schooluren

  • Opvang

Iedere schooldag wordt voor- en naschoolse opvang georganiseerd op volgende tijdstippen :

- elke morgen vanaf 7 uur.
- na de lessen van 16uur15 tot 18uur30.
- elke woensdagnamiddag van 11uur40 tot 18uur30. (middagmaal mogelijk). Daarvoor dient contact opgenomen te worden met de kinderopvang van het H. Hart. (056/25 64 24)

  • Studie

De leerlingen van het tweede en derde leerjaar kunnen op maandag, dinsdag en donderdag van 16 uur 15 tot 16 uur 45 onder begeleiding avondstudie volgen. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen avondstudie volgen van 16 uur 15 tot 16 uur 45 of tot 17 uur 15. 

Ouderraad

Als school vinden wij een nauwe band met alle ouders heel belangrijk en wij stellen dan ook alles in het werk om dit vooropgestelde doel te bereiken. 

Als ouder kan u lid worden van de ouderraad. Deze groep ouders participeert in het schoolbeleid door het organiseren van geregelde werkvergaderingen waar onderwijs- en opvoedingsproblemen worden besproken en uitgewerkt.

Na elke ouderraadvergadering krijgt u een nieuwsbrief met verslag en nieuwtjes van de school.